De verenigingscontributie wordt per kwartaal (3 maanden) geïnd via een automatische incasso.

De vier kwartalen/perioden zijn:
Kwartaal 1 : januari/februari/maart
Kwartaal 2 : april/mei/juni
Kwartaal 3 : juli/augustus/september
Kwartaal 4 : oktober/november/december

De contributiebedragen (incl. bondscontributie en wedstrijdgeld) zijn per 1 januari 2023 alsvolgt :

UUR PER WEEK LEEFTIJD PER JAAR PER KWARTAAL
1 uur t/m 15 jaar € 160,08 €   40,02
1 uur 16 jaar en ouder € 195,48 €   48,87
1 ½ uur Alle leeftijden € 220,00 €   55,00
1 ¾ uur Alle leeftijden € 232,68 €   58,17
2 uur Alle leeftijden € 245,32 €   61,33
2 ½ uur Alle leeftijden € 334,12 €   83,53
3 uur Alle leeftijden € 368,96 €   92,24
3 ¼ uur Alle leeftijden € 398,00 €   99,50
3 ½ uur Alle leeftijden € 420,56 € 105,14
3 ¾ uur Alle leeftijden € 443,76 € 110,94
4 uur Alle leeftijden € 467,00 € 116,75
4 ¼ uur Alle leeftijden € 490,20 € 122,55
4 ½ uur Alle leeftijden € 506,96 € 126,74
5 uur Alle leeftijden € 553,40 € 138,35

 

Nieuwe leden betalen eenmalig 7,50 euro inschrijfgeld.

BELANGRIJK : OPZEGGINGEN

Opzeggingen dienen minimaal een maand voor het verstrijken van de periode schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (dus NIET bij de leiding!!). Bij het beëindigen van het lidmaatschap tijdens een periode wordt deze volledige periode in rekening gebracht. Zie hieronder per wanneer u kunt opzeggen en wanneer de uiterste datum is om dit doorgegeven te hebben aan de ledenadministratie :

U kunt opzeggen per : Uw afmelding moet dan uiterlijk ontvangen zijn voor :
1 januari (1-1) 1 december (1-12)
1 april (1-4) 1 maart (1-3)
1 juli (1-7) 1 juni (1-6)
1 oktober (1-10) 1 september (1-9)

 

Regels mbt de betalingsherinneringen

Indien de contributie via de automatische incasso niet geincasseerd kan worden, dan ontvangt u hiervoor  herinneringen per email. Hiervoor hanteren we de volgende regels :

1. Automatische incasso
2. Verzoek tot betaling (mocht incasso niet gelukt zijn)
3. Eerste herinnering (zelfde bedrag)
4. Tweede herinnering (zelfde bedrag)
5. Derde herinnering (bedrag wordt verhoogd met 15% aanmaningskosten)
6. Betaling wordt uitbesteed aan incassobureau

De factuur ontvangt u altijd per email bij klaarzetten van de automatische incasso dus houdt u zelf ook in de gaten of de contributie betaald is.

Voor meer informatie over aan- en afmelden kijk hier