De verenigingscontributie wordt per kwartaal (3 maanden) geïnd via automatische incasso of door overmaking via telebankieren.

De vier kwartalen/perioden zijn:
Kwartaal 1 : januari/februari/maart
Kwartaal 2 : april/mei/juni
Kwartaal 3 : juli/augustus/september
Kwartaal 4 : oktober/november/december

De contributiebedragen (incl. bondscontributie) voor seizoen 2018 - 2019 zijn als volgt:

UUR PER WEEK LEEFTIJD PER JAAR PER PERIODE
1 uur t/m 15 jaar € 145.50 €  36.38
1 uur 16 jaar en ouder € 177.70 €  44.43
1 ½ uur Alle leeftijden € 200.00 €  50.00
2 uur Alle leeftijden € 223.00 €  55.75
2 ½ uur Alle leeftijden € 259.00 €  64.75
3 uur Alle leeftijden € 290.00 €  71.50
3 ¼ uur Alle leeftijden € 308.50 €  77.13
3 ½ uur Alle leeftijden € 326.00 €  81.50
3 ¾ uur Alle leeftijden € 344.00 €  86.00
4 uur Alle leeftijden € 362.00 €  90.50
4 ¼ uur Alle leeftijden € 380.00 €  95.00
4 ½ uur Alle leeftijden € 393.00 €  98.25
5 uur Alle leeftijden € 429.00 €107.25

 

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. Dit bedraagt 7,50 euro. Wanneer er meerdere leden uit één gezin tegelijk ingeschreven worden wordt er slechts eenmaal inschrijfgeld berekend. Opzeggingen dienen minimaal een maand voor het verstrijken van de periode schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. (Dus niet bij de leiding!!). Bij het beëindigen van het lidmaatschap tijdens een periode wordt de volledige periode in rekening gebracht.

Wanneer u gebruik maakt van internetbankieren dan verzoeken wij u altijd het factuurnummer te vermelden.

Voor meer informatie over aan- en afmelden kijk hier